Ekokardiyografi ile büyük bir koroner fistülün görüntülenmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 507-509 | DOI: 10.5543/tkda.2017.43748

Ekokardiyografi ile büyük bir koroner fistülün görüntülenmesi

Özkan Candan, Çetin Geçmen, Müslüm Şahin, Ahmet Güner, Sabahattin Gündüz
Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Koroner fistüller, koroner arterler ile düşük basınçlı damar alanı veya kalp boşluğu arasında anormal bir bağlantının varlığı olarak tanımlanır. Klinik önemi, fistül segmentindeki kan akımı miktarına, sağ ve sol kalp odacıklarındaki hacim yüküne ve koroner çalma fenomenine yol açıp açmadığına bağlıdır. Anjiyografik yöntemlerle fistül akışı daha iyi görüntülenebilir olsa da, ekokardiyografi ile de görülebilir. Bu olguda sol ventriküle açılan fistül akışı açıkça gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Koroner anjiografi, koroner fistül; ekokardiyografi.Imaging of large coronary fistula using echocardiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özkan Candan, Çetin Geçmen, Müslüm Şahin, Ahmet Güner, Sabahattin Gündüz. Imaging of large coronary fistula using echocardiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 507-509

Sorumlu Yazar: Ahmet Güner, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale