Fonksiyonel atriyoventriküler bloklu bir hastada vagal gangliyonların ablasyonu için yeni ve basit bir teknik: Elektroanatomik yaklaşım [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 494-500 | DOI: 10.5543/tkda.2017.15163

Fonksiyonel atriyoventriküler bloklu bir hastada vagal gangliyonların ablasyonu için yeni ve basit bir teknik: Elektroanatomik yaklaşım

Tolga Aksu1, Tumer Erdem Guler1, Kivanc Yalin2, Serdar Bozyel1, Ferit Onur Mutluer3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kocaeli
2Uşak Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Uşak
3Koç Üniversitesi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Artan parasempatik tonüs, semptomlu fonksiyonel atriyoventriküler blok (AVB) gelişmesine ve kalıcı kalp pili yerleştirilme gereksinimine neden olabilir. İletim sisteminde yapısal hasarın olmadığı bu grup hastalarda radyofrekans ablasyon ile vagal aktivitenin ortadan kaldırılması teorik olarak akılcı bir yaklaşım gibi gözükmektedir. Şimdiye kadar vagal gangliyonların ablasyonu için uygun alanın saptanmasında farklı yöntemler kullanılmıştır. Biz ek donanım gerektirmeden ve işlem süresini uzatmaksızın parasempatik innervasyon alanlarını belirleyen yeni bir yöntem tanımlamayı amaçladık. Elli bir yaşında erkek hasta semptomlu ikinci derece AVB ve tekrarlayan senkop nedeni ile kalıcı kalp pili takılması için merkezimize yönlendirildi. AVB’nin fonksiyonelliği ve His-üstü yerleşimi standart EKG, Holter kayıtları ve atropin sülfat testi ve standart elektrofizyolojik çalışma ile doğrulandı. Geleneksel kayıtlar kullanılarak elektrogramlar 3 alt gruba bölündü ve fraksiyonlu patern gösteren alanlar hedeflendi. Gangliyon yerleşimi için uygun alanlardaki tüm fraksiyonlu elektrogramlar ablate edildi. İşleme sol atriyumdan başlandı ve sağ atriyum ablasyonuyla devam edildi. Sol atriyum ablasyonu esnasında sinüs düğümünün hızı 800 milisaniyeye çıkmasına rağmen AVB devam etti. Koroner sinüs ağzının etrafındaki ablasyon ile bire bir atriyoventriküler iletim sağlandı. Dokuz aylık ilaçsız takip sonunda hasta tümü ile semptomsuzdu, baş dönmesi ve senkop atağı yoktu. Elektroanatomik yaklaşımla vagal gangliyonların ablasyonu fonksiyonel AVB’li seçilmiş hastalarda kalp pili takılmasına iyi bir alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Atriyum fibrilasyonu, atriyoventriküler düğüm; bradikardi; parasempatik; sinüs düğümü; senkop.

A new and simple technique for vagal ganglia ablation in a patient with functional atrioventricular block: Electroanatomical approach

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tolga Aksu, Tumer Erdem Guler, Kivanc Yalin, Serdar Bozyel, Ferit Onur Mutluer. A new and simple technique for vagal ganglia ablation in a patient with functional atrioventricular block: Electroanatomical approach. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(6): 494-500

Sorumlu Yazar: Tolga Aksu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale