Perkütan girişim ile tedavi edilen pulmoner arteriyovenöz malformasyon olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 140-143 | DOI: 10.5543/tkda.2018.09551

Perkütan girişim ile tedavi edilen pulmoner arteriyovenöz malformasyon olgusu

Ahmet Tütüncü, Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Tahsin Bozat
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Bursa, Türkiye

Pulmoner arteriyovenöz malformasyonlar (PAVM), klinik komplikasyonlara neden olan ve nadir görülen anomalilerdir. PAVM’ler, kalıtsal hemorajik telenjektazisi olan hastalarda sık görülür. PAVM’lerin yüzde onu idiyopatik olabilir. PAVM’ler siyanoz, yorgunluk, polisitemi ve paradoksik tromboembolik komplikasyonlara neden olabilir. PAVM’nin tanısı ve tedavisi çok dikkatli yapılmalıdır. Bu hastalık uygun şekilde tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Günümüzde perkütan kapama (embolizasyon ile) tedavide büyük önem taşımaktadır. Bu yazıda, idiyopatik PAVM’si olan ve üç vasküler tıkaç ile perkütan tedavi ettiğimiz 23 yaşındaki erkek hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Perkü,, tan tedavi; pulmoner arteriyovenöz malformasyon; vasküler tıkaç.A pulmonary arteriovenous malformation treated with percutaneous intervention

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Tütüncü, Hasan Arı, Sencer Çamcı, Selma Arı, Tahsin Bozat. A pulmonary arteriovenous malformation treated with percutaneous intervention. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 140-143

Sorumlu Yazar: Hasan Arı, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale