Fonksiyonel triküspit stenozuna sekonder bulantı ile başvuran rüptüre olmamış non-koroner sinüs Valsalva anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 769-769 | DOI: 10.5543/tkda.2017.06637

Fonksiyonel triküspit stenozuna sekonder bulantı ile başvuran rüptüre olmamış non-koroner sinüs Valsalva anevrizması

Mert İlker Hayıroğlu1, Muhammed Keskin1, Ahmet Yavuz Balcı2, Servet Altay3, Tolga Sinan Güvenç1
1Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Kardiyoloji Departmanı, İstanbul
2Dr. Siyami Ersek Göğüs Ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,kalp Ve Damar Cerrahisi Departmanı, İstanbul
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Düzce

Anahtar Kelimeler: sinüs valsalva, anevrizma, triküspit stenozu

Unruptured non-coronary sinus of Valsalva aneurysm presenting with nausea secondary to functional tricuspid stenosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mert İlker Hayıroğlu, Muhammed Keskin, Ahmet Yavuz Balcı, Servet Altay, Tolga Sinan Güvenç. Unruptured non-coronary sinus of Valsalva aneurysm presenting with nausea secondary to functional tricuspid stenosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2017; 45(8): 769-769

Sorumlu Yazar: Mert İlker Hayıroğlu, Türkiye
© copyright 2018 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale