Rüptüre sinüs Valsalva anevrizmasını andıran sağ koroner arter ve koroner sinüs veni arasındaki bağlantı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 326-326 | DOI: 10.5543/tkda.2017.06060

Rüptüre sinüs Valsalva anevrizmasını andıran sağ koroner arter ve koroner sinüs veni arasındaki bağlantı

Fatemeh Omidi, Alimohamad Hajizeinali, Reza Mohseni- Badalabadi, Ali Hosseinsabet
Tahran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tahran Kalp Merkezi, Tahran, İran
Connection between the right coronary artery and the coronary sinus vein resembling a ruptured sinus of Valsalva aneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fatemeh Omidi, Alimohamad Hajizeinali, Reza Mohseni- Badalabadi, Ali Hosseinsabet. Connection between the right coronary artery and the coronary sinus vein resembling a ruptured sinus of Valsalva aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018; 46(4): 326-326

Sorumlu Yazar: Ali Hosseinsabet, Iran
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale