7/24 açık sağ kalp kapakçıkları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 156-156 | DOI: 10.5543/tkda.2018.01940

7/24 açık sağ kalp kapakçıkları

Fulya Avci Demir1, Konstantinos Theodoropoulos1, Alexandros Papachristidis1, Can Zhou1, Camelia Demetrescu1, Mark Monaghan1


When right heart valves are open 24/7

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fulya Avci Demir, Konstantinos Theodoropoulos, Alexandros Papachristidis, Can Zhou, Camelia Demetrescu, Mark Monaghan. When right heart valves are open 24/7. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(2): 156-156

Sorumlu Yazar: Fulya Avci Demir, United Kingdom
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale